1. Кои сме ние?

МГ д-р Петър Берон – Варна – Фондация сме администратор на лични данни и се придържаме към принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и местното законодателство. Ние се стремим да Ви осигурим максимална прозрачност за това защо са ни нужни Вашите данни и как ги съхраняваме.

МГ д-р Петър Берон – Варна – Фондация зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица. Независимо дали сте възложител на услугите, които предлагаме, или само се ползвате от тях, Вие попадате под закрилата на тази Политика за поверителност. Тя предоставя информация за начина, по който МГ д-р Петър Берон – Варна – Фондация обработва Вашите лични данни.


2. Как да се свържете с нас?

Ако имате въпроси относно тази Политика, искате да упражните някое от Вашите права, или подозирате, че Вашите лични данни може да се обработват в нарушение на закона или Вашите желания, можете да се свържете с нас на следните контакти:

МГ д-р Петър Берон – Варна – Фондация,
бул./ул. ул. Академик Андрей Сахаров № 15, ет. 1, офис А4

Мобилен: +359 89 9690029

3. Каква информация събираме за Вас?

МГ д-р Петър Берон – Варна – Фондация обработваме основно лични данни, които Вие като наш клиент ни предоставяте доброволно в хода на бизнес отношенията ни, или като регистрирате поръчка на нашия уебсайт.

Личните данни, които събираме за Вас са:

  • Име
  • Телефон
  • Електронна поща
  • Адрес на доставка

Без да ни предоставите описаните лични данни, ние няма да можем да изпълним услугите, които очаквате от нас.

4. Защо са ни нужни Вашите данни?

МГ д-р Петър Берон – Варна – Фондация обработваме Вашите лични данни единствено с цел обслужване на запитвания и поръчка на продукти, предлагани от нас.

5. Какво правим със събраните лични данни?

МГ д-р Петър Берон – Варна – Фондация обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация или чрез поддържане на хартиен носител. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Вашите лични данни в електронна форма се съхраняват от МГ д-р Петър Берон – Варна – Фондация на територията на Република България на сървъри с ограничен достъп, разположени в охраняеми обекти, чиито мерки за сигурност подлежат на текуща проверка. Сървърите са защитени с антивирусен софтуер, firewall и други.

МГ д-р Петър Берон – Варна – Фондация съхранява Ваши лични данни в електронна форма и на облачни системи нa надеждни доставчици. Сървърите на тези компании могат да бъдат разположени, в рамките на ЕС, в държави за които има Решение на Eвропейската комисия относно адекватното ниво на защитата, но и в държави за които, няма такова решение. Гаранциите за Вашата защита в последния случай са осигурени съобразно обвързващи фирмени правила на тези компании. Ако желаете да разберете при кои доставчици се съхраняват Ваши данни, можете да се възползвате от правото си по точка 2 от частта „Какви са Вашите права“.

Във връзка с изпълнението на договорите за услугата, МГ д-р Петър Берон – Варна – Фондация предоставя Ваши лични данни на трети лица. Те могат да бъдат както дружества от групата на МГ д-р Петър Берон – Варна – Фондация, така и превозвачи, изпълнители и партньори от глобални и европейски логистични мрежи, разположени както в рамките на Европейското икономическо пространство, така и извън него. В последния случай, МГ д-р Петър Берон – Варна – Фондация има ангажимент да предоставя данните Ви само на лица, обвързани с договори, съдържащи стандартни одобрени от Европейската комисия клаузи за защита на личните данни, освен ако това не е препятствие за изпълнението на заявената от Вас услуга (напр. при повечето държави, базирани в Азия защитата на личните данни не е еквивалентна на европейската).

При определени случаи може да възникне задължение да предоставим информация на компетентните държавни органи, с което по закон сме длъжни да се съобразим

Ние не предоставяме Вашата информация на трети лица, за да бъде използвана от тях за маркетингови цели.

6. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Съхраняваме данните Ви за срока, указан в приложимите нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани.

Гласовите записи (входящи и изходящи разговори) се съхраняват в срок от две години.

Видеозаписите се съхраняват в срок от 30 дни.

7. Какви са Вашите права?

Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни;

Да искате достъп до тях;

Да искате коригирането им, ако са неточни;

Да искате заличаването им;

Да искате блокирането им (ограничаване на обработването им);

Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице;

Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни;

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на публикуваните на уеб страницата ни контакти.

Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате компетентния съд, както и Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg